Kurumumuzun temel taşı olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve misyonumuzun gerçekleşmesini mümkün kılan değerlerimiz şunlardır;

Etik ve Ahlak
İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
Taahhüt ettiğimiz işi yapar, sözümüzü tutarız.
Doping’in her türlüsüne karşıyız ve sporcularımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.
İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.
Evrensel değerlere saygı gösteririz.
Herkese adil davranır ve adil kültürü kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul ederiz.

Saygı ve Güven
İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.
Güler yüzü ve selamımızı hiç kimseden esirgemeyiz.
Güven duygusunu ön planda tutarız.

Samimiyet, Açıklık ve Yenilikçilik
Doğruyu ve en uygunu bulmak için sorgulamaktan vazgeçmeyiz,
Doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz, açıkça paylaşırız,
Dolaylı anlatım yerine doğrudan aktarmayı tercih ederiz,
Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.
Merakla öğrenir, heyecanla öğretir, açıkça paylaşır, cesaretle değiştirir ve ilerleriz,
Yeniliklere açık oluruz.